home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Kalender

Terugblik op inspirerende wildsessies in het najaar van 2023

07-12-2023

Twee inspirerende wildsessies vonden plaats in Tervuren en Hoeilaart. Deelnemers kregen een brede waaier aan informatie en inspireerden elkaar met hun persoonlijke ervaringen. Naast een bron van inspiratie voor de deelnemers, boden de wildsessies aan de projectpartners van het Horizon+ project waardevolle informatie voor toekomstige projecten.

Publieke plekken

De avond werd afgetrapt met een stevige portie informatie, onder andere over beleidsinitiatieven die in de toekomst bijdragen aan een groter bomenbestand en meer natuur in de publieke ruimten. De projectwerking van Horizon+ en de plannen zijn terug te vinden op eenbeetjewilder.be. Vervolgens gingen deelnemers aan de slag rond de genomineerde publieke plekken. De gemeenten Overijse, Tervuren, Sint-Genesius-Rode en Hoeilaart kregen waardevolle suggesties over waar en hoe publieke plekken in hun gemeente een onthardingskans hebben om meer ruimte te maken voor water, bomen en biodiverse aanplantingen. Die zorgen voor verkoeling en aangename ontmoetingsplekken. De gemeenten gaan met die input aan de slag en bereiden de volgende maanden kleine onthardingsprojecten voor.

Je eigen wilde plek

Nadien gingen deelnemers in gesprek over de initiatieven die ze nemen om hun tuin ecologisch vorm te geven. Ze konden ook drie informatiestanden doorlopen. Aan de watertafel hielpen ze de overstroming van een fictief dorp voorkomen. Ontharden, infiltreren en bomen planten bleken de meest effectieve maatregelen. De Tuinrangers deelden enthousiast hun adviestaak en gaven nuttige tips mee. Ook de onderzoeksresultaten van het internationale project Clearing House gaven inspiratie. Wat deze bijeenkomsten zo bijzonder maakte, was de onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers. De wildsessies boden inzicht in hoe inwoners actief hun tuinen klimaatbestendiger maken, wat hen motiveert om meer natuur in hun leefomgeving te integreren en hoe we meer mensen warm kunnen maken voor dit duurzaam tuinenverhaal.

Het 'een beetje wilder'-team wil graag alle deelnemers bedanken voor hun inbreng en enthousiasme! Heb je de wildsessies gemist? Lees hier het verslag na!

Nieuws

Inwoners mogen zelf gemeente vergroenen

04-07-2023

Tot 31 juli kunnen inwoners van Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren plaatsen nomineren die in aanmerking komen om natuurlijker ingericht te worden. Deze actie kadert in de campagne ‘Een beetje wilder’ van het strategisch project Horizon+.

​​Met ‘Een beetje wilder’ willen de vier Zoniënwoud-gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, de inwoners aanzetten om hun tuinen te vergroenen en mee te denken over meer bomen en planten in de publieke ruimte. De bedoeling is verbindingen maken tussen de woonkernen en het Zoniënwoud.
​​
​Sinds de start in april vulden meer dan 650 mensen de ‘Een beetje wilder’-tuintest in en kregen ze tips om hun eigen tuin een beetje wilder te maken. ​
​​
​“Nu schakelt de campagne een tandje hoger en kunnen de inwoners van de 4 gemeenten geschikte plekken kiezen op het publieke domein die wat groener kunnen, die natuurlijker ingericht mogen worden, waar dringend wat verharding weg mag of waar wat meer water(buffering) nodig is”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.
​​
​Deze plekken nomineren kan tot 31 juli via eenbeetjewilder.be/hoe-nomineren

Vanaf augustus worden de genomineerde plekken inhoudelijk beoordeeld door de 4 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant. De uitgekozen plekken, gaan naar de beslissende stemronde die loopt van 15 september tot 15 oktober. De plekken die de meeste stemmen krijgen, zullen waar mogelijk in functie van timing en budget, natuurlijker heringericht worden.

Nieuws

Een beetje wilder gaat van start!

26-04-2023

Op 26 april start ‘Een beetje wilder’. Deze campagne gaat de inwoners van Tervuren, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode aanzetten om hun tuinen te vergroenen en mee te denken over meer bomen en planten in de publieke ruimte van deze gemeenten. De campagne kadert in het strategisch project Horizon+, waarbij de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos en de 4 gemeenten samenwerken om de verbinding te maken tussen de woonkernen en het Zoniënwoud.

Zoniënwoud-effect doortrekken in de eigen tuin
​​
​Het Zoniënwoud is een plek waar men de dagelijkse drukte achter zich kan laten. Maar ook een plek die verkoeling biedt tijdens hete dagen en regenwater opvangt tijdens hevige buien. ​
​‘Een beetje wilder’ wil door vergroening en ontharding het effect van het Zoniënwoud doortrekken naar de tuinen van de inwoners van aangrenzende gemeenten.

“Meer groen en een betere waterbuffering in tuinen en het openbaar domein ligt helemaal in lijn met ons ruimtelijk beleid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.
​​
​De campagne start op 26 april met een online bevraging van de bevolking. Door op eenbeetjewilder.be een aantal vragen te beantwoorden, kan men zijn tuin testen en krijgt men tips over hoe men die kan “verwilderen”. ​ Deelnemers maken kans op één van de 1.000 plantgoedcheques ter waarde van 25 euro.

Vanaf juni kan men plekken in zijn gemeente nomineren die wat meer bomen, bloemen of een poel kunnen gebruiken. ​
​Vanaf september mag iedereen stemmen op welke plek ‘verwilderd’ moet worden en een paar weken later wordt de favoriete plek bekendgemaakt.

“Eigenlijk kan elke bewoner een steentje bijdragen aan het project om onze natuurdomeinen te verbinden”, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos. “Als we ieder een deeltje van onze gemeente een beetje wilder kunnen maken worden ook de Brabantse Wouden daar sterker van”.

Strategisch project zorgt voor bovenlokale aanpak van de ruimte
​​
​De campagne 'Een beetje wilder' kadert binnen het strategisch project Horizon+. Dat heeft als doel om het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud terug te laten komen in de gemeenten eromheen. Uiteindelijk willen de projectpartners een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren.

“De burgers zelf spelen een almaar grotere rol in onze gezamenlijke inspanningen om het groene karakter van deze mooie regio nog te versterken”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. "Bewustwording en het creëren van een breed draagvlak zijn hierbij cruciale factoren, en de participatieve insteek van deze campagne zal daar zeker toe bijdragen."

De provincie Vlaams-Brabant stuurt, samen met de gemeenten, de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied aan. Thema’s als kernversterking, behoud van open ruimte en natuur, locatie van infrastructuurwerken en ontharding worden op een bovenlokaal niveau bekeken.

“Een beetje meer groen maakt onze omgeving aantrekkelijker, het helpt onze natuur, zorgt voor schaduw in de warme zomers en houdt meer vocht vast in natte perioden. Daarom zorgen we voor steeds meer groen op het openbaar domein, zegt Bram Peters, schepen in Tervuren.

“Met ons bomenbeleidsplan gaan we zorgen voor minder asfalt en meer bomen in het straatbeeld”, aldus Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart.

“Ook in onze gemeente gaan we voor meer groen”, vult Pierre Rolin, burgemeester van Sint-Genesius-Rode, aan.

“Een beetje wilder is voor iedereen beter. Niet alleen de fauna en flora in onze gemeente varen er wel bij. Ook onze inwoners kunnen via dit initiatief zelf meehelpen aan een betere biodiversiteit”, besluit Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse.

Overzicht van de campagne-fasen:

April-mei: testen van tuinen en wedstrijd Juni: nominatie van de “Een beetje wilder”-plekken ​ en deelname aan de wildsessies September: bestellen van plantgoed en stemmen op favoriete plek Najaar: bekendmaking resultaten