home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

PRUP afbakening woonkernen Horizon+

Wat is de aanleiding van het proviciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of prup?

Sinds 2017 is het strategisch project Horizon+ bezig om het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud als kenmerk te laten terugkomen in de gemeenten eromheen. Een stukje Zoniënwoud verwelkomen bij jou thuis en de rijkdom van het Zoniënwoud ervaren tot in het dorpscentrum. Concreet gaat het om de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. Uiteindelijk wil het project een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren.

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met de gemeenten de toekomstige ruimtelijk ontwikkelingen in dat gebied sturen. Een landschap kun je namelijk niet inrichten op gemeentelijk niveau alleen. Dat vraagt écht om regionale samenwerking. Het gaat om ruimtelijke vraagstukken op het gebied van woningprogrammatie, natuurontsnippering, infrastructuurwerken, recreatieve ontsluiting en het productielandschap.

Daarom is de provincie Vlaams-Brabant een partner van de gemeenten bij de differentiatie van hun ruimtelijk beleid. Zeg maar: goed afbakenen welke functies er voor welk gebied belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk rendement halen uit de kernen, de groene gebieden groen houden en bijkomende bebouwing voorzien op de juiste plaatsen, bij voorkeur in de reeds bebouwde omgeving.

Over welk gebied gaat het?

Het PRUP omvat grote delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. Dat zijn 3 van de 4 gemeenten die ook betrokken zijn bij Horizon+.

Wat is ruimtelijk rendement?

Met ruimtelijk rendement kunnen we meer verschillende functies toewijzen aan percelen die momenteel al in gebruik zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we een groot vrijstaand huis vervangen door meerdere meergezinswoningen, of dat we een gecombineerd werk- en woningbouwproject ontwikkelen op een terrein waar momenteel oude loodsen staan. Op deze manier halen we meer uit de beschikbare ruimte die we nu al hebben. Slim, toch?

Welke partners?

De partners van Horizon+ zijn de Provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest, het Regionaal Landschap Dijleland, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren en  de Vlaamse Overheid.

Een geïntegreerd plan dat bouwrechten respecteert

Het PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, is een eerste stap naar een toekomstbestendige en duurzame ruimtelijke ordening. Het doel van de bouwshift is om de kernen van steden en gemeenten te versterken en nieuwe ontwikkelingen daar te concentreren. Op die manier kan er meer ruimte worden vrijgemaakt voor groen en natuur, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Het is een uitdagende opgave die vraagt om een gedegen plan en de juiste aanpak. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om de ruimtelijke ordening op een positieve manier te veranderen en zo te zorgen voor een mooie en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Daarom neemt de provincie, samen met de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode een eerste planningsinitiatief dat rekening houdt met bestaande bouwrechten.

Het PRUP probeert dus niet om zones met woonbestemming een andere bestemming te geven. Maar wel om plekken aan te duiden die geschikt zijn om te verdichten (het ruimtelijk rendement verhogen). En plekken met woonbestemming aan te duiden die minder geschikt zijn voor woninggroei, zodat daar geen ruimtelijk rendement wordt nagestreefd.

Meer weten?

Deel op facebook
Deel op twitter