Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

De plannen van Horizon+

Bomenbeleidsplan

De groene oase van het Zoniënwoud ook in onze gemeenten en dorpen binnentrekken? Een gezondere leefomgeving creëren door meer bomen te planten? Daar zetten de vier gemeenten binnen Horizon+ hun schouders onder door de opmaak van een bomenbeleidsplan. Wat is dat nu juist? Het bomenbeleidsplan is een langetermijnvisie die de gemeenten kunnen gebruiken als inspiratiebron om een gezond en duurzaam bomenbestand te bekomen en uit te breiden binnen hun gemeente.

De gemeenten willen hiermee hun identiteit en groene karakter behouden en een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen. Periodes van hitte en droogte, maar ook extreme regenval zullen in de toekomst toenemen. Ze hebben een negatieve impact op de levenskwaliteit, biodiversiteit en economie. Het planten van bomen kan een antwoord bieden op deze uitdagingen en bijdragen aan het creëren van een gezondere leefomgeving. Het bomenbeleidsplan is een handige leidraad die kan worden gebruikt om concrete acties hierrond te bepalen.

Een voorbeeld? Wanneer een straat opnieuw moet worden aangelegd, kan het bomenbeleidsplan bij de hand worden genomen door de gemeentediensten. Hierin wordt aangegeven welke bomen geschikt zijn en hoe ze het beste kunnen worden aangeplant zodat ze zo groot mogelijk worden. Dit om op een duurzame manier in de toekomst bomen aan te planten, te ontharden en vergroenen.

 

Deelnemende gemeenten: Alle gemeenten binnen Horizon+: Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

Beeldkwaliteitsplan

Mooie uitzichten op het landschap, groene tuinen en heel wat bomen maken plaats voor bebouwing en verharding. Jammer is dat. Deze spijtige tendens vormt een hele uitdaging voor het duurzaam inrichten van onze ruimte. Om onze beschikbare ruimte zo kwalitatief mogelijk in te richten gaan de gemeenten Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren een stapje verder. Samen werken ze aan een beeldkwaliteitsplan. Een plan boordevol aanbevelingen en inspiratiebeelden voor een kwalitatieve invulling van onze ruimte.

Het formuleert de visie op onze bebouwde ruimte. Rondom het Zoniënwoud is die heel divers. We vinden er dorpskernen, verkavelingen, lintbebouwing, sterk beboste woonwijken,… Het beeldkwaliteitsplan onderzoekt de identiteit van die plekken en benoemt aan de hand van ontwerpend onderzoek strategieën om onze ruimte duurzamer in te richten.

Hoe ziet de toekomst van kleine landelijke dorpskernen eruit? Hoe zorgen we ervoor dat de identiteit van wonen in het groen kan behouden blijven? Hoe kunnen we anders bouwen met respect voor het gevarieerde landschap? Het zijn enkele vragen waar het beeldkwaliteitsplan mee aan de slag gaat.

Deelnemende gemeenten: Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.

“De beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden. Het tweede beste moment is nu.”


Meer bomen? Belangrijker dan je denkt!

Bomen zijn belangrijk voor iedereen

Is het jou al opgevallen? Steeds vaker zien we periodes van hitte en droogte die dan weer in schril contrast staan met periodes van extreme neerslag. Onze levenskwaliteit, biodiversiteit en economie staan hierdoor steeds meer onder druk. 

Deze klimaatuitdagingen kunnen we nochtans efficiënt en effectief aanpakken door o.a. meer groen, meer bomen te planten! Zo werd bewezen dat bomen onder andere bijdragen tot mitigerende effecten voor de klimaatverandering, luchtkwaliteit, biodiversiteit en levenskwaliteit.

Bomen bepalen onze streekidentiteit

Bomen komen voor in diverse vormen en maten. Op de ene plaats vind je veel bomen zoals in het Zoniënwoud en andere bosgebieden. In open, agrarische landschappen komen bomen voornamelijk voor als kleine landschapselementen die verschillende zichten over het landschap accentueren. Zo bepalen bomen de identiteit van het landschap. Niet alleen de publieke ruimte, maar ook jouw private tuin kan je gemeente een groen karakter geven.

Belangrijk voor de volgende generatie

Bomen zijn niet alleen belangrijk voor een goed en aangenaam leven in de Horizon+ gemeenten, maar voor ons allemaal.

Als we een boom planten, willen we dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten. Maar om dat te bereiken, moeten bomen voldoende ruimte krijgen om uit te groeien tot ware toekomstbomen.

Het kiezen van de juiste bomen, ze op de juiste plaats planten en het juiste beheer toepassen, zijn essentieel voor de levensduur van een boom en de kwaliteit van de geleverde ecosysteemdiensten. Om te zorgen voor een duurzaam bomenbestand is een nieuwe focus en een sterke visie nodig.

Het bomenbeleidsplan biedt daar een antwoord op.

Doe zelf ook mee

Test je eigen tuin

Deel op facebook
Deel op twitter