Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

HORIZON+ : Voor connectiviteit met het Zoniënwoud

De campagne 'Een beetje wilder' kadert binnen het strategisch project Horizon+. Dat heeft als doel om het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud als kenmerk te laten terugkomen in de gemeenten eromheen. Een stukje Zoniënwoud verwelkomen bij jou thuis en de rijkdom van het Zoniënwoud ervaren tot in het dorpscentrum. Concreet gaat het om de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. Uiteindelijk wil het project een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren.

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met de gemeenten de toekomstige ruimtelijk ontwikkelingen in dat gebied sturen. Een landschap kun je namelijk niet inrichten op gemeentelijk niveau alleen. Dat vraagt écht om regionale samenwerking. Het gaat om ruimtelijke vraagstukken op het gebied van woningprogrammatie, natuurontsnippering, infrastructuurwerken, recreatieve ontsluiting en het productielandschap.

Daarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten bij de differentiatie van hun ruimtelijk beleid. Zeg maar: goed afbakenen welke functies er voor welk gebied belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk rendement halen uit de kernen, de groene gebieden groen houden en bijkomende bebouwing voorzien op de juiste plaatsen, bij voorkeur in de reeds bebouwde omgeving.

Meer ontdekken? https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/horizon

Bekijk hier de plannen 

Bekijk het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Deel op facebook
Deel op twitter